Final Party

Final Party
TheHeder Gallery, Tel-Aviv, March , 2012

http://www.netagalazmon.com/galleryDt.asp?item_Id=178&display=exhibitions#JH

טקסט

'מסיבת סיום' | עשור לפעילות גלריה החדר

‘מסיבת סיום’ מסכמת את עשר שנות פעילותה של גלריה החדר, אשר החלה לפעול בשנת 2002 לצד משרד האדריכלים ‘החדר’. האמנים המשתתפים בתערוכה בחרו להציג עבודות הקשורות באופן כלשהוא לפעילותם שלהם במקום. כך ניתן למצוא בתערוכה יצירות שהוצגו בעבר במסגרת אחת התערוכות, עבודות שנעשו במיוחד עבור תערוכת הסיום ועבודות שנבחרו באופן אינטואיטיבי על ידי האמנים נוכח ההודעה על סגירתו של החלל. לצד כל עבודה ניתן מידע אודות הקשר שלה לגלריה. יחד, יוצרות העבודות מקבץ החושף פרקים בתולדותיה, מתערוכות שהוצגו בה במהלך השנים.

התערוכה

תערוכה זו הינה מחווה לכל מי שלקח חלק בפעילותה האמנותית של הגלריה: אדריכלי משרד החדר, אוצרות הגלריה, אמני הגלריה ואמנים אשר השתתפו כאורחים בתערוכות קבוצתיות. אנו מודים לקהל המבקרים המסור וללקוחות הגלריה אשר ליוו אותה לאורך השנים…

אדריאנה פופוביץ’, אולף קונמן, אורית ישי, איה אליאב, אליס קלינגמן, אסף עברון, גוסטבו סגורסקי, גיא אביטל, גיא גולדשטיין, גבריאלה קליין, דגנית שוקן, הדס חסיד, ז’אן-באטיסט אבריל-בודנהיימר, טלי בן-בסט, טלי נבון, טל גור, יאן טיכי, לאה ניקל, לי ינור, ליאור שביל, ליהי חן, סיוון רובין-סבג, ניצן המרמן, נעמי מנדל, עדן בנט, עינת עריף-גלנטי, עמי פייצביץ’, ענת ברמן, קימיקו יושידה, קרן יעלה-גולן, ראאד באוואיה, רביבה רגב, רונן סימן-טוב, רני ששון, שי עיד אלוני

אוצרות: נטע גל-עצמון, איריס ברק

ביקורת מן העתונות
מסיבת סיום גלריה החדר, מרץ, 2012
מסיבת סיום גלריה החדר, מרץ, 2012

Date: