היריד לאמנות עכשווית תל אביב | יונתן גולד ומיכל חלבין

היריד לאמנות עכשווית - צבע טרי 7, תל-אביב | נובמבר 2014

שתי תערוכות יחיד באוצרותן של נטע גל-עצמון ורויטל אלקלעי יוצגו במסגרת הפלטפורמה של הפרויקטים המיוחדים ביריד צבע טרי הקרוב, במועדים ה 4-8 לנובמבר 2014. זוהי השנה השלישית ברציפות בה מציגות גל-עצמון ואלקלעי פרויקט משותף ביריד. בתערוכה של מיכל חלבין (ילידת 1974) תוצג עבודת ווידאו חדשה (מדיום בו החלה חלבין ליצור לאחרונה), לצד תצלומי סטילס מתקופות שונות בעבודתה. עבודותיה של מיכל חלבין (ילידת 1974) רוויות באיכויות מיתולוגיות ובתחושת מסתורין חזקה. בתצלומיה מתערבבים לכדי נרטיב רב-משמעי הרגיל עם המוזר, המוכר עם הזר, היומיומי עם הנשגב, דמיון עם מציאות. ניגודים קיצוניים ותחושת דיסוננס חזקה צפים ועולים מכל אחד מתצלומיה, למארג היוצר חוויה אגדתית; בתערוכה של יוני גולד, יוצג מקבץ ציורים חדשים, בגדלים שונים סביב מספר תמות. ציוריו של יוני גולד מתקיימים בין הפיגורטיבי למופשט. בעשייתו האמנותית משלב גולד בין מודעותו לשיח האמנותי העכשווי לבין סקרנותו ועניינו בהיסטוריה של הציור המקומי. כך מתמזגות בציוריו מגמות ותיקות שאפיינו את הציור הישראלי בעבר (הריאליזם החברתי מחד והמופשט הלירי מאידך) עם מגמות ציור אוניברסליות בנות-זמננו.

היריד לאמנות עכשווית – צבע טרי 7, תל-אביב

יונתן גולד ומיכל חלבין | היריד לאמנות עכשווית תל אביב, צבע טרי 7
דילוג לתוכן